Museum of Chinese in America

Få länder har påverkat stadsbilden i New York City och USA så mycket som det stora landet i öst, Kina. De många invandrarna som sökt sig till ”the land of opportunity” har byggt områden i de stora städerna som fått namnet Chinatown. Nere på sydspetsen av Manhattan ligger New York’s kinesiska koloni. På Museum of Chinese in America (MOCA) visar man hur kines-amerikanerna har levt och utvecklat sig själva och landet. Själva utställningarna öppnade redan 1980 och har således varit med ett tag. Här kan man gå mellan utställningsmontrarna och beskåda kartor, foton samt multimedia presentationer.

 

211-215 Centre Street

http://www.mocanyc.org/