Columbus Park

Mellan Mulberry och Baxter Street ligger den lilla gröna oasen Columbus Park. Namnet har den fått efter Christopher Columbus (1451-1506) som upptäckte Amerika. Genom åren har grönområdet haft flera olika namn så som Mulberry Bend Park, Paradise Park och Five Points Park. År 1880 hade den namnet Mulberry Bend Park och det var den berömde Calvert Vaux som ritade den. Många kanske känner igen namnet Vaux då han även ritat den berömda Central Park.